Firemní vozidla pod vaší kontrolou!

Funkce sledování aut, vozidel a strojů

Sonda pro sledování hladiny paliva v nádrži dokáže neustále měřit a informovat systém sledování o naměřených hodnotách.

Pomocí speciální sondy pro měření hladiny paliva v nádrži je možné okamžitě informovat přes SMS majitele o krádeži paliva.

Měření tankování a spotřeby nafty hladinovou sondou v palivové nádrži. Sonda dokáže kromě měření spotřeby i funkci ALARM, kdy informuje majitele o úniku paliva z nádrže.

Vozidlová jednotka má vlastní zdroj napájení a je proto funkční i v případě, že dojde k odpojení akumulátoru vozidla.

Tato funkce vám umožňuje propojení monitorovacího systému autosledování nebo jeho funkční rozšíření o zabezpečení vozidla nebo stroje.

Obousměrná komunikace mezi dispečerem a řidičem. Pohodlné plánování cest z domova či kanceláře. Bezpečná a rychlá navigace do cílového místa.

Propojení vozidla s docházkovým systémem. Evidence zahájení/ukončení směny, pracovní operace, stavu posádky vozidla.

Optimalizace rozvozů a svozů je optimalizační nástroj, který uživatelům umožňuje vytvořit efektivní plán dopravy na základě zákaznických objednávek.

V systému můžete sledovat také technický stav vozidla. Díky tomu můžete předejít vzniku závažnějších závad.

Díky propojení špičkového hardware se stejně kvalitní programovou nadstavbou můžete sledovat v reálném čase mnoho provozních parametrů vozidel.

Aplikace je určena pro vyčítání dat z karty řidiče a jejich archivaci prostřednictvím aplikace.

Aplikace Jízdní styl je určena pro analýzu jízdního stylu řidiče. Ukazuje, kde řidič dělá nejčastěji chyby a poradí tipy na zlepšení.

Aplikace WD Fleet slouží řidiči jako komunikační terminál. Oproti běžné navigaci poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled pohybu a výkonů řidiče.

K aplikaci se můžete se pohodlně připojit i ze svého mobilního telefonu. Tím výrazně zvýšíte svojí operativnost a udržíte si přehled o dění ve Vašem vozovém parku doslova kdykoliv a kdekoliv.

Vyhodnocení překročení rychlostního limitu vozu nad stanovenou mez.

Přehrání projeté trasy nad mapovým podkladem s rozlišením rychlostí vozidla.

V programu lze nastavit několik variant účtování soukromých km, které si vyžádala legislativa a praxe. Pro vyúčtování je důležité u každého vozidla sledovat tankování a stav tachometru.

Lze automaticky generovat přehledy např. pro rozúčtování nákladů na provoz vozu (služební/soukromé). Lze generovat knihu jízd s rozlišením služební/soukromá jízda.

Sledovat polohu vozidla lze nepřetržitě 24 hodin denně a to na podrobném mapovém podkladu, s detailem na úroveň ulic.

Systém automaticky generuje základní knihu jízd v podobě evidence jízd.

Můžete zpracovávat i zahraniční cestovní příkazy, včetně detailního vyúčtování. Bez ohledu na to, kolik zemí řidič projel. Vyúčtování bude vždy přesné a se všemi legislativními náležitostmi.

Systém je vybaven aktivním kontrolním mechanismem, který zabezpečuje spolehlivost, trvalou funkčnost a ochranu proti sabotáží.

Rozlišení řidičů, kteří vozidlo užívají, jedinečným identifikačním čipem. Automatické doplnění jména řidiče do knihy jízd.

Aplikace zobrazuje polohu všech vozidel bez ohledu na zemi, kde se vozidlo nachází. Vozidlová jednotka může být vybavena SIM kartou s aktivovaným roamingem pro evropské státy - nepoznáte rozdíl mezi tím, je-li vozidlo v České republice nebo v zahraničí.

Partneři

AUTOPROFI CZ | Největší český eshop s autoelektronikou do vozidel s podporou pro zákazníky a odborným montážním střediskem.
AUTOMUZEUM CZ | Internetový portál o světě historických vozidel a veteránů.
WEB 7 CZ | Projekt tvorby webových stránek, internetového obchodování a praktických webových aplikací.