Firemní vozidla pod vaší kontrolou!

měření paliva

Měření tankování a spotřeby nafty hladinovou sondou v palivové nádrži. Sonda dokáže kromě měření spotřeby i funkci ALARM, kdy informuje majitele o úniku paliva z nádrže.

sledujte spotřebu, ušetříte

Pokud chcete uspořit na provozu vozidla, musíte sledovat jeho spotřebu paliva.
Pro tyto účely můžete buď využít měřidlo, které má váš automobil zabudováno v nádrži. Tuto varintu lze ale použít jen u vozidel, která jsou měřením spotřeby vybavena už z výroby. Navíc je to metoda ne moc přesná (většinou je pro několik nádrží požita jen jedno měřidlo).
Pro lepší a přesnější měření paliva a jeho spotřeby vám nabízíme měření pomocí hladinové sondy v nádrži paliva.
 

proč využít sondu pro sledování paliva

- Klasický průtokoměr vás neinformuje o probíhající krádeži paliva. Přitom je rizikovým prvkem pro ucpání nebo zamrznutí palivového potrubí.
- Ostatní kapacitní sondy měří sice přesně, ale jen s palivem na které se kalibrovali při montáži. Jakmile ale natankujete jinou naftu, má tato jinou permitivitu (vliv paliva na eletrické pole) a taková sonda pak měří nepřesně.
- Měření paliva z dat řídící jednotky pracuje na nepoužitelné přesnosti +/- 5 až 10%. To jsou u 400 litrové nádrže 1 až 2 kanystry.
 

co ta sonda vlastně je

Sonda, kterou vám nabízíme je prakticky uzavřená měděná trubka, ve které je deska plošných spojů s relé. Tato relé jsou postupně spínána magnetickým plovákem, který se pohybuje po trubce sondy. Tato konstrukce zajišťuje, že měřící část sondy vůbec nepřichází v kontakt s palivem. Tak sonda může měřit stále stejně přesně bez ohledu na kvalitu použitého paliva.
 

měřící sonda

- Měřící sonda neustále a přesně sleduje množství paliva v nádrži a jakékoli změny okamžitě odesílá přes sledovací jednotku vozidla do systému, kde se data automaticky zpracují do grafu tankování a spotřeby.
- Zjistí úbytek nafty v nádrži.
- Pokud dojde ke krádeži ze zaparkovaného automobilu, odešle vám varovnou SMS.
- Zjistí množství natankovaných litrů paliva a porovná je s údaji z dokladu o tankování.
- Měří spotřebu palina na ujetou jízdu, průměrnou spotřebu na 100km nebo na motohodinu.
- Zobrazí přehled počtu litrů paliva v nádrži na začátku a na koci období, počet natankovaných litrů paliva dle dokladů, počet natankovaných litrů paliva dle sondy a kolik litrů paliva bylo spotřebováno.
- Zobrazí přehledný graf množství paliva v nádrži za libovolné období.
 

alarmová sonda

- Tato alarmová sonda paliva je vhodná pro ty, kdo se více bojí krádeže paliva ze zaparkovaného vozidla než nepoctivosti svých řidičů.
- Alarmová sonda měření paliva neposkytuje informace o množství paliva v nádrži, ale 5 minut po vypnutí klíčku zapalování uzamkne stav hladiny nádrže. Jakmile dojde následně k poklesu hladiny paliva v nádrži, vyvolá alarm. Ten spočívá v rozeslání výstažných SMS na předem určená telefonní čísla.
- Alarmová sonda je levnější řešení než sonda měřící.
 

kolik stojí pořízení sondy

Cena sondy a její instalace do nádrže vašeho automobilu se odvíjí od hloubky a tvaru nádrže.
Pošlete nám informace o typu vašeho vozidla, počtu nádrží paliva a my vám vypracujeme nezávaznou nabídku.
Pamatujte, že pokud chcete ušetřit na provozu vašeho vozidla nebo stroje, musíte mít přesný přehed o spotřebě.
Naše sondy vám takový přehled dají.
 
AUTOSLEDOVÁNÍ CZ